KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS ORGANIZACIJOMS

„Vaizduotės praktikos“ – autorine programa grįstos dinamiškos kūrybinės dirbtuvės, kurių paskirtis – gerinti komandos mikroklimatą, pažinti kolegų kūrybiškumą per žaidimus, mokytis reflektuoti vidinius bei išorinius procesus pasitelkus vaizduotės metodus.

6 val. sesijos programa:

  • Idėjų generavimo metodai

  • Teatro improvizacija/ Ugdymas teatru

  • Kūrybinis rašymas

  • Dailės terapija

  • Refleksija

3 val. sesijos programa sudaroma iš dviejų jūsų pasirinktų veiklų sesijų.

Kitos galimos veiklos: verbalinis kūrybiškumas, viešasis kalbėjimas, režisūros pagrindai, komandos formavimo metodai.